تور

در صادقیه همراه می توانیید بهترین تورهای گردشگری را مشاهده >تور نمایید.

تورگردشگری

در صادقیه همراه تورهای تفریحی زیارتی . >تورگردشگری بهترین تورها.

تورزیارتی

تور بهترین تورهای گردشگری موبایل بدون هیچ گونه محدودیت. در آژانس مسافرتی صادقیه همراه.

تلفن های تورهای زیارتی :88514409 - 88514408

تلفنهای تورهای سیاحتی :88514407- 88514406

تلفن رزو بلیط : 88765760

تور مشهد هتل سه ستاره آلما و آتی پرواز زاگرس

 

 

 

 

 

تور مشهد هتل سه ستاره آلما  پرواز زاگرس اردیبهشت سال 91


تور مشهد

تاریخ رفت: 7 اردیبهشت     دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته       195 هزار تومان

تور مشهد

 

تاریخ رفت  8 اردیبهشت     دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته        180 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 9 اردیبهشت      دو شب      هر نفر در اتاق دو تخته       180 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت  10 اردیبهشت     دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته       180 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 11 اردیبهشت     دو شب      هر نفر در اتاق دو تخته      185 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت  12اردیبهشت    دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته       190 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 13 اردیبهشت    دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته      205 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 14اردیبهشت     دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته      195 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 15 اردیبهشت      دو شب هر نفر در اتاق دو تخته       185 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 16 اردیبهشت     دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته       195هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 17 اردیبهشت    دوشب     هر نفر در اتاق دو تخته       185هزار تومان 


خدمات تور: بلیط رفت و برگشت + استقبال فرودگاهی +دو شب اقامت هتل+صبحانه+ ناهار + شام ( منوی انتخابی)

 

 

 

تور مشهد پرواز زاگرس هتل 3 ستاره آتی  اردیبهشت  سال 91

تور مشهد

تاریخ رفت 8 اردیبهشت        دو شب       هر نفر در اتاق دو تخته       185هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت  9اردیبهشت     دو شب     هر نفر در اتاق دو تخته       185 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت  10اردیبهشت      دو شب     هر نفر در اتاق دو تخته       185 هزار تومان

تور مشهد

تاریخ رفت 11 اردیبهشت     دو شب   هر نفر در اتاق دو تخته      190 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت  12 اردیبهشت    دو شب   هر نفر در اتاق دو تخته        195 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت 13 اردیبهشت     دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته      215 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت : 14 اردیبهشت     دو شب   هر نفر در اتاق دو تخته    200 هزار تومان

تور مشهد

تاریخ رفت15 اردیبهشت     دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته        190 هزارتومان

تور مشهد

تاریخ رفت16 اردیبهشت    دو شب    هر نفر در اتاق دو تخته     190 هزار تومان 

تور مشهد

تاریخ رفت17اردیبهشت    دو شب    هر نفر د ر اتاق دو تخته      190 هزار تومان 

تور مشهد

 تاریخ رفت18 اردیبهشت    دو شب   هر نفر در اتاق دو تخته      190 هزار تومان 

خدمات تور:بلیط رفت و برگشت+-استقبال فرودگاهی+دو  شب اقامت هتل+صبحانه-ناهار-شام(منوی انتخابی)کلیه حقوق برای آژانس صادقیه همراه محفوظ است.© طراحی و بهینه سازی: پروژه فاض.