تور

در صادقیه همراه می توانیید بهترین تورهای گردشگری را مشاهده >تور نمایید.

تورگردشگری

در صادقیه همراه تورهای تفریحی زیارتی . >تورگردشگری بهترین تورها.

تورزیارتی

تور بهترین تورهای گردشگری موبایل بدون هیچ گونه محدودیت. در آژانس مسافرتی صادقیه همراه.

تلفن های تورهای زیارتی :88514409 - 88514408

تلفنهای تورهای سیاحتی :88514407- 88514406

تلفن رزو بلیط : 88765760

تور ارزان کیش هتل*4 مریم پرواز ایر باس ماهان

تور ارزان کیش هتل*4 مریم  پرواز ایر باس ماهان 


 

 

تور کیش   تاریخ رفت   --------  ماه     2شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ---- هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت  --------- ماه     3 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ------هزار تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت   ------- ماه     2 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ------ هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت   -------- ماه     3 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   -------هزار تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت   ------- ماه     2 شب   هر نفر در اتاق      2 تخته   ------هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت  -------  ماه     3 شب   هر نفر در اتاق      2 تخته   ------ هزار تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت   ------- ماه     2 شب   هر نفر در اتاق      2 تخته   ------هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت   ------ ماه     3 شب   هر نفر در اتاق      2 تخته   -------هزار تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت   -------  ماه     2 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ---- هزار  تومان

تور کیش   تاریخ رفت   -------  ماه     3 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   -----هزار  تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت   -------  ماه     2 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   -----هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت   -------- ماه     3 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   -----هزار تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت  -------  ماه     2 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ----- هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت   ------  ماه     3 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ------هزار تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت   ------- ماه     2 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ------هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت   ------- ماه     3 شب   هر نفر در اتاق     2 تخته   ----- هزار تومان

 

تور کیش   تاریخ رفت   ------- ماه      2شب   هر نفر در اتاق      2 تخته   --- هزار تومان

تور کیش   تاریخ رفت   ------ ماه     3 شب   هر نفر در اتاق      2 تخته   --- هزار تومان

خدمات تور: بلیط رفت وبرگشت +ترانسف فرودگاهی +صبحانه بوفه ازاد (مجلل) +

سرویس به مرکز خرید رایگان + تخفیف پارک دلفینها و پرندگان + اینترنت رایگان +

تخفیف بولینگ وبیلیارد مریم +تخفیف تفریحات دریایی+ئ---- درصد تخفیف کشتی Black Eye +

---- درصد تخفیف شام  در هتل بزرگ داریوش

توضیحات: در صورت درخواست ناها در هر وعده هر نفر --- هزار تومان اضافه میگردد

 

 کلیه حقوق برای آژانس صادقیه همراه محفوظ است.© طراحی و بهینه سازی: پروژه فاض.